O FIRMIE


Firma Vetur zajmuje się:

Firma Vetur współpracuje z:

-        Uczelniami Rolniczymi

-        Laboratoriami weterynaryjnymi

-        Państwowym Instytutem Weterynarii

-        Instytutem Zootechniki

-        World Poultry Science Association (WPSA)

-        World Veterinary Poultry Association (WVPA)

-        Czasopisma weterynaryjne i drobiarskie